Update Voorjaarscompetitie

15 november 2020


Beste Leden,  

Hierbij een update van de KNLTB mbt de Voorjaarscompetitie. De bond zal voortdurend in de gaten houden wat de aanpassingen van de Coronamaatregelen betekenen voor de organisatie van de Voorjaarscompetitie en zullen dan waar nodig tijdig op anticiperen.  

We gaan in de Voorjaarscompetitie 2021 te maken krijgen met de volgende versoepeling: *de wachttijd bij slecht weer voor alle competities wordt teruggebracht van 2 uur naar 1 uur *op dagen met variabele aanvangstijden mag een speler 2x op dezelfde dag spelen  

Daarnaast wordt er voor alle competities op zaterdag en zondag ingezet op een baanschema van 2 banen per thuisspelend team.  

Ook is er onderzoek gedaan naar de zondag en de vrijdagavond competitie.

Zondag het aantal deelnemende teams is in 5 jaar tijd met 39% gedaald, dit heeft met het volgende te maken:

*competitiedag wordt te lang gevonden

*leeftijd verschillen zijn te groot

*geen ideale competitiedag omdat er maandag weer gewerkt moet worden  

Naar aanleiding van de eerste 2 resultaten wordt er met ingang van 2021 naast de 8 partijen gemengde competitie ook een nieuwe 5 partijen gemengde competitie aangeboden  

Vrijdagavond

we zien hier de afgelopen 5 jaar een groei van 44% en het onderzoek heeft te maken met hoe groot de baanproblematiek is op deze avond en wat zijn de mogelijke oplossingen. Dit omdat bij sommige verenigingen niet alle spelers deze competitie kunnen spelen vanwege deze baanproblematiek.  

De volgende scenario's zijn getoetst die als mogelijke oplossing kunnen dienen om een verdere groei te kunnen waarborgen:

*20% op tijd spelen

*30% landelijke uitrol dubbel competitie zaterdagavond

*40% periode afhankelijk van deelname HD/DD/GD

*58% om de week spelen  

Dit laatste scenario zal de komende periode nader worden uitgewerkt.  

Binnenkort sturen wij naar al de leden een mail om je weer in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie en Zomeravondcompetitie. Mocht je twijfelen of competitie spelen wel iets voor jou is omdat je nog niet zo lang tennis speelt dan kan je met je vragen terecht bij de VCL. Het email adres is [email protected] of telefoonnummer 0655823424  

Met vriendelijke groeten,  

CL TVWilnis

Nieuwscategorieën