Penningmeester

Beleid
Het financiële beleid van Tennis Vereniging Wilnis is er op gericht om jaarlijks een gezonde begroting te presenteren aan de leden waarbij de uitgaven en inkomsten minimaal een positief resultaat hebben.

Uitvoering
Gedurende het boekjaar worden de inkomsten en uitgaven regelmatig getoetst aan de begroting en worden waar nodig maatregelingen genomen door het bestuur om afwijkingen te minimaliseren. Het bestuur verantwoordt tijdens de Algemene Ledenvergadering  afwijkingen op de begroting.

Een Kas Controle Commissie, bestaande uit 2 leden die jaarlijks wordt gekozen door de ledenvergadering, voert tegen het einde van het boekjaar een onderzoek uit op de financiële administratie en rapporteert hun bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Geldstromen
Alle geldstromen binnen de commissies worden zodanig geleid dat individuen minimale exposure zullen hebben. Hiervoor zijn procedures opgesteld en handhaving wordt regelmatig getoetst. Per commissie is het mogelijk over een kas te beschikken voor kleine uitgaven, die jaarlijks wordt verantwoord door de commissie tegenover de penningmeester.

Contributies
Contributiegelden worden eenmalig geïnd voor het gehele contributie jaar.

Het contributiejaar loopt gelijk met het lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december.
Het contributiejaar voor winterleden loopt gelijk met het winterlidmaatschap van 1 september  t/m 31 maart

Meer informatie

Bankrekeningnummer
NL42 RABO 0365 5631 02 Rabobank De Ronde Venen

Kamer van Koophandel
40476456 Utrecht en Omstreken

U kunt de penningmeester via e-mail bereiken op penningmeester@tvwilnis.nl

Recente foto's

De kalender

» de volledige kalender

Het laatste nieuws

24-05-2020
Dubbelen toegestaan en instruct...

13-05-2020
Aangepaste Tennisfit: meld je...

10-05-2020
Herstart Senioren

» al het nieuws

Onze contactgegevens

Clubhuis en banen
0297-281473

Secretariaat
secretariaat@tvwilnis.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@tvwilnis.nl

» alle contactgegevens

© 2011-2020 Tennisvereniging Wilnis
powered by WEBSOLVE