Jaarlidmaatschap

Bij Tennisvereniging Wilnis staat gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel. Gedurende het gehele jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zie ook onze jaarkalender.

Contact met de ledenadministratie via:
E-mail: [email protected]

Interesse?, u kunt zich nu direct via onze site aanmelden als lid, (klik hier voor het inschrijfformulier) of u kunt ons inschrijfformulier afhalen aan de bar in ons clubhuis. Op dit moment is er geen wachtlijst. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en (tijdelijk) spelerspas en kunt u direct tennissen.

Leden van TVW hebben 12 maanden per jaar onbeperkt speelrecht en kunnen aan alle activiteiten meedoen. Naast een volledig lidmaatschap bieden wij leden van andere tennisverenigingen ook een winterlidmaatschap aan. Winterleden zijn lid van onze vereniging maar hebben een “slechts” speelrecht vanaf 1 september tot en met 31 maart. Tijdens deze periode genieten de winterleden volledig speelrecht en kunnen zich ook voor alle activiteiten inschrijven.Opzeggingen dienen vóór 1 juli schriftelijk bij de ledenadministratie bekend te zijn.

De kosten voor lidmaatschap zijn onder aan deze pagina te vinden.
Introductiepas. Voor geinteresseerden die geen lid zijn, maar toch eens willen komen spelen om onze zes ''all weather banen'' te testen en/of de sfeer te proeven zijn er in het clubhuis ook introductiepasjes beschikbaar. De kosten hiervoor bedragen voor senioren 2,50 euro en voor junioren 1,50 euro.

 

Beeindiging lidmaatschap. Conform de statuten moet het lidmaatschap van TVW uiterlijk 30 november schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie. Het opzeggen van het winterlidmaatschap dient uiterlijk 30 juni schriftelijk gedaan te worden.

 

Contributie 2021. Tijdens de Algemene Ledenvergadering  wordt de contributie voor het nieuwe tennisseizoen vastgesteld en bekrachtigd. Vanwege de coronamaatregelen is de Algemene Ledenvergadering 2021 uitgesteld.

De contributie wordt voor 2021 voorlopig als volgt vastgesteld (verhoging op basis van 1,3% inflatiecorrectie) exclusief inschrijfgeld en bijdrage bargarantiefonds:   

Senior 168 euro per jaar

Jonge senior 129 euro per jaar

Junior 87 euro per jaar

Aspirant 43 euro per jaar

Winterlidmaatschap 86 euro per jaar  

De definitieve bedragen voor het inschrijfgeld, ondersteunend lid, en bargarantie zullen op de eerstvolgende ALV worden besproken evenals de staffels voor het eerste jaar lidmaatschap.