Barcommissie

De Barcommissie bestaat uit:

Voorzitter vacature 
Suze de Hoop
Martin de Jong
Harry de Vink
Wim Binnendijk

Email: [email protected]

Bargarantiefonds.

Ieder seniorlid wordt geacht twee bardiensten per jaar te verrichten. Bij aanmelding als lid of op het moment dat een juniorlid senior wordt, dient als garantiestelling een bedrag in het bargarantiefonds te worden gestort. Bij opzegging van het lidmaatschap heeft het lid het recht om de storting in het bargarantiefonds terug te ontvangen. Ieder lid dat normaal zijn bardiensten verricht merkt voor de rest niets en heeft ook geen verdere kosten. Leden die hun ingedeelde bardienst niet verrichten dienen een vergoeding voor de kosten van een bardienst aan de club te betalen. Hiervoor krijgen ze na de periode waarin de bardienst was ingepland een nota of een incassomelding. Leden die aan het begin van het seizoen te kennen geven geen bardienst te kunnen/willen doen krijgen deze nota of incassomelding in het eerste kwartaal. In vorige jaren werd op jaarbasis achteraf gekeken wie zijn bardienst(en) niet had verricht en de bijstorting in het bargarantiefonds werd samen met de contributie over het nieuwe jaar in rekening gebracht.

De huidige bedragen zijn : Eenmalige storting nieuwe seniorleden: € 25,- voor één bardienst.Vergoeding voor het niet of te laat afzeggen van een bardienst: € 35,-

Instructie verantwoord alcoholgebruik.

Doordat onze vereniging een volledige vergunning heeft, zijn we in staat ook alcoholische dranken te schenken.De Wet stelt aan deze vergunning een aantal eisen.Eén daarvan is dat een ieder die bardienst verricht de Instructie Verantwoord Alcohol gebruik heeft gevolgd. In deze instructie komen onderwerpen aan de orde als:

-      Wie mag ik wel en wie mag ik geen alcoholische dranken verkopen?

-      Wat moet ik doen als iemand al duidelijk te veel heeft gedronken? (Komt bij ons (bijna) nooit voor….:-)

Klik op deze link voor de Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Bardienstplanner.

U kunt u zelf inschrijven voor een bardienst via de dienstenplanner in de ClubApp en/of via de website in Mijn Club.