Inschrijven

In een paar stappen kunt u zich inschrijven bij Tennisvereniging Wilnis.  

Met de inschrijving bent u lid bij Tennis Vereniging Wilnis.  U verleent de vereniging toestemming om de door u verschuldigde contributie te laten incasseren via een machtiging van uw bank- of girorekening. Zonder tegenbericht geldt de automatische incasso ook voor inning van eventuele training- en lessen voor junioren en het bargarantiefonds (senioren). 

Klik hier om naar het inschrijvingsformulier te gaan.

Beëindiging lidmaatschap.

Conform de statuten moet het lidmaatschap van TVW uiterlijk 30 november schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie.   De jaarlijkse incasso vindt plaats eind februari. U krijg daarvan vóóraf bericht. Senioren verplichten zich bij aanvaarding van het lidmaatschap 2x per jaar een bardienst te verrichten. Als waarborg zal eenmaal € 25 gestort worden in het Bargarantiefonds.

Klik op deze link om meer te lezen over het bargarantiefonds.