Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Wilnis bestaat uit 4 vaste leden.

Eelco Steen (Voorzitter)


Mirjam de Lange (Secretaris)


Johan Bank (Penningmeester)


Marc Asbeek Brusse (lid)

email: [email protected]

Gemiddeld vergadert men 10 keer per jaar en éénmaal per jaar, in februari, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

De leden van het bestuur worden voor een periode van 3 jaar benoemd, maar kunnen uiteraard na 3 jaar opnieuw worden herkozen. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt aan de leden van de club verslag gedaan van het gevoerde beleid over het voorgaande jaar en worden de plannen besproken voor het komende jaar.

De onderwerpen die binnen het bestuur behandeld worden zijn zeer divers van aard. Zowel korte als lange termijn thema’s komen aan de orde. De bestuursleden zijn – met uitzondering van de voorzitter – allemaal ook verantwoordelijk voor een specifieke commissie en/of werkgebied. Basisdoelstellingen van het bestuur en daardoor ook voor de verschillende commissies zijn een gezond financieel beleid, een aantrekkelijk en breed aanbod van activiteiten, een modern en goed onderhouden park en goed functionerende commissies waardoor de club als geheel goed kan functioneren en leden zich thuis (blijven) voelen binnen onze vereniging. Jong of oud, beginner of topper, bij Tennisvereniging Wilnis moet iedereen zich prettig voelen.