Contributie

Om het nog aantrekkelijker te maken lid te worden van TVWilnis is besloten de hoogte van de contributie in het eerste jaar van het lidmaatschap naar evenredigheid van het tijdstip van lid worden te bepalen.

Hiervoor is een staffel gemaakt. In grote lijnen komt het hier op neer dat de hoogte van de verschuldigde contributie elke twee maanden lager wordt. Dit geldt zowel voor senioren als voor junioren en aspiranten. Dus de hoogte van de contributie in het eerste jaar lidmaatschap kan geen obstakel meer zijn om lid te worden.

Beeindiging lidmaatschap. Conform de statuten moet het lidmaatschap van TVW uiterlijk 30 november schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie. Het opzeggen van het winterlidmaatschap dient uiterlijk 30 juni schriftelijk gedaan te worden.

 

Contributie 2021. Tijdens de Algemene Ledenvergadering  wordt de contributie voor het nieuwe tennisseizoen vastgesteld en bekrachtigd. Vanwege de coronamaatregelen is de Algemene Ledenvergadering 2021 uitgesteld tot 31 mei as

De contributie wordt voor 2021 als volgt vastgesteld (verhoging op basis van 1,3% inflatiecorrectie) exclusief inschrijfgeld en bijdrage bargarantiefonds:   

Senior 168 euro per jaar

Jonge senior 129 euro per jaar

Junior 87 euro per jaar

Aspirant 43 euro per jaar

Winterlidmaatschap 86 euro per jaar  

De definitieve bedragen voor het inschrijfgeld, ondersteunend lid, en bargarantie zullen op de ALV van 31 mei as. worden besproken evenals de staffels voor het eerste jaar lidmaatschap.