Bestuur

Het bestuur van Tennisvereniging Wilnis bestaat uit 4 vaste leden. Gemiddeld vergadert men 10 keer per jaar en éénmaal per jaar, in februari, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

De leden van het bestuur worden voor een periode van 3 jaar benoemd, maar kunnen uiteraard na 3 jaar opnieuw worden herkozen. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt aan de leden van de club verslag gedaan van het gevoerde beleid over het voorgaande jaar en worden de plannen besproken voor het komende jaar.

De onderwerpen die binnen het bestuur behandeld worden zijn zeer divers van aard. Zowel korte als lange termijn thema’s komen aan de orde. De bestuursleden zijn – met uitzondering van de voorzitter – allemaal ook verantwoordelijk voor een specifieke commissie en/of werkgebied. Basisdoelstellingen van het bestuur en daardoor ook voor de verschillende commissies zijn een gezond financieel beleid, een aantrekkelijk en breed aanbod van activiteiten, een modern en goed onderhouden park en goed functionerende commissies waardoor de club als geheel goed kan functioneren en leden zich thuis (blijven) voelen binnen onze vereniging. Jong of oud, beginner of topper, bij Tennisvereniging Wilnis moet iedereen zich prettig voelen.

Functies en taken binnen het tennisbestuur

Leden

Bestuur:

Eelco Steen (Voorzitter
Vera Bank (Secretaris)
Willem de Lange (Penningmeester)
Wijbrand Hemelaar

email: secretariaat@tvwilnis.nl

Recente foto's

De kalender

» de volledige kalender

Het laatste nieuws

10-08-2020
Dinsdagochtend Toss 11 augustu...

04-07-2020
Het mag weer; Tossen

02-07-2020
Clubhuis en terras weer open!

» al het nieuws

Onze contactgegevens

Clubhuis en banen
0297-281473

Secretariaat
secretariaat@tvwilnis.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@tvwilnis.nl

» alle contactgegevens

© 2011-2020 Tennisvereniging Wilnis
powered by WEBSOLVE